Ou va l’Irlande? My interview in La Raison magazine

by Michael Nugent on December 29, 2016

Screen Shot 2016-12-29 at 14.38.10The current edition of La Raison, the magazine of La Libre Pensee, has an interview with me about atheism and secularism in Ireland. It’s based on discussions that I had with Philippe Besson last June. Here are screenshots of the interview.

La Raison 1 a

La Raison 2 a

La Raison 3

Be Sociable, Share!

{ 1 comment… read it below or add one }

1 gunstigstes auto versicherung einstufung February 5, 2017 at 8:16 pm

Jeg er af den overbevisning at de ting man siger ved en fødsel ikke gælder i virkeligheden. Har en kollega der før den sidste ve skreg: hvis ikke du kommer ud nu får du en røvfuld! Jeg selv udbrød forfærdet da jordmoderen lagde min nyfødte datter på min mave: og hvad vil du have jeg skal gøre med hende?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: